Aluevaalit

Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa valittiin Vantaan ja Keravan yhteiselle hyvinvointialueelle 69 aluevaltuutettua, jotka muodostavat aluevaltuuston. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Hyvinvointialueen lakisääteiset tehtävät ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä pelastustoimen järjestäminen. Aluevaltuusto aloitti toimintansa 1.3.2022 ja toimii siihen asti, kunnes seuraavat vaalit järjestetään keväällä 2025. 

Ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys järjestettiin 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä oli sunnuntai 23.1.2022.

Vaaliohjelma

Sosiaali-, terveys- ja pelastusala ovat olleet haasteiden edessä jo pitkään. Tuleva Vantaa-Kerava hyvinvointialue tulee palvelemaan 275 000 asukasta ja 4 100 alan työntekijää, joten valittavan aluevaltuuston on kyettävä vastaamaan laadullisten, taloudellisten ja strategisten asioiden hoidosta. Liike Nyt haluaa katsoa asioita kuitenkin pitkäjänteisesti, eikä vain yhdeksi vaalikaudeksi kerrallaan. Siksi emme myöskään tee sellaisia lupauksia, joiden toteutuminen on epävarmaa.