Vaaliteemat

Ihmistä ei saa unohtaa

Soteuudistus tarjoaa meille mahdollisuuden järjestää, tuottaa ja organisoida sosiaali- ja terveyspalvelut uudella ja paremmalla tavalla. Talous kuitenkin asettaa haasteita palveluverkolle.

Aluevaltuutetut päättävät muun muassa hyvinvointialueen valtiolta saaman rahoituksen käytöstä. Käytetään rahat palveluihin – ei byrokratian rahoittamiseen.

heart, first aid, medical-2730784.jpg

Laadukkaampia palveluita ilman veronkorotuksia

Miten?

1. Ennaltaehkäisevä toiminta

Liike Nytin aluevaltuutetut sitoutuvat ajattelemaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Erityisesti ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja kasvattaa hoitoalan arvostusta. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin ei ole kuluerä vaan investointi tulevaisuuteen.

2. Uuden teknologian hyödyntäminen

Toimiva digitalisaatio parantaa tuottavuutta ja vapauttaa hoitohenkilökunnan resursseja asiakkaan kohtaamiseen. Robotiikkaa on järkevää hyödyntää silloin, kun se kasvattaa työn tehokkuutta, parantaa hoidon laatua, lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tuo kustannussäästöjä.

3. Hallinnollisten kulujen leikkaaminen

Ei enää poliittisia virkanimityksiä! Palvelurakenteita tulee uudistaa parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Säästöt hallinnon puolelta tulee suunnata hoitohenkilöstön määrän ja palkkauksen kasvattamiseen. Potilaista ja hoitohenkilöstöstä on pidettävä huolta.