Ajankohtaista

13.12.2021 Valtuustoryhmän puheenjohtajan linjapuhe

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Liike Nyt on tuore puolue Vantaan kuntavaikuttamiskentässä. Olimme historiamme ensimmäistä kertaa mukana kuntavaaleissa ja talousarvioneuvotteluissa. Olemme kuunnelleet kuntalaisten toiveita ja käyneet niiden pohjalta keskusteluja nettiparlamentissa. Ja nyt onkin tullut aika lunastaa vaalilupauksemme. Liike Nytin näkemyksen mukaan pystymme tarjoamaan kuntalaisille laadukkaampia palveluita ilman veronkorotuksia.

Rohkea väite perustuu tutkittuun tietoon ja rohkeuteen rikkoa olemassa olevia rakenteita. Näkemyksemme mukaan kolme keskeisintä keinoa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat ennaltaehkäisevä toiminta, uuden teknologian hyödyntäminen ja hallinnollisten kulujen leikkaaminen.

Meidän tulee sitoutua ajattelemaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Erityisesti ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin ja harrastustoimintaan ei ole kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen. Digitalisaatio parantaa kunnan tuottavuutta. Erityisesti sote-toimintoja voidaan tehostaa tekoälyn ja IT:n avulla. Näin hoitohenkilökunnan resursseja vapautuu asiakkaan kohtaamiseen. Näistä päättää jatkossa aluevaltuusto.

Liike Nyt ei kannata poliittisia virkanimityksiä! Palvelurakenteita tulee uudistaa parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Säästöt hallinnon puolelta tulee suunnata hoito- ja opetushenkilöstön määrän kasvattamiseen. Liike Nytille tärkeitä asioita ovat mm. Vantaa-lisän säilyttäminen, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantaminen, harrastustoiminnan tukeminen, työllisyyden parantaminen sekä Vantaan veto- ja pitovoiman parantaminen mm. kaavoituksen avulla.

Liike Nyt ei hyväksy suunniteltua Vantaa-lisän poistoa. Vantaa-lisän poiston seurauksena perheiltä katoaa aito mahdollisuus valita perheelle parhaiten sopiva hoitomuoto. Vantaa-lisän poiston sanotaan säästävän Vantaalle yli 2 miljoonaa euroa vuodessa. Laskutapa ei kuitenkaan ota huomioon lisääntyviä muita kustannuksia. Kun yhä useampia lapsia siirtyy päivähoitoon, kustannukset nousevat reilusti. Myös päivähoitohenkilökunnan palkkaaminen maksaa. Yhden lapsen hoito päivähoidossa maksaa monin verroin enemmän kuin perheelle maksettava Vantaa-lisä. Näiden lisäksi, vaikka Vantaa-lisä ei olekaan mikään toimeentulotuki, niin monelle perheelle tuo lisä saattaa olla kriittinen summa. Tuen poisto tekee sellaisen loven lompakkoon, että tukea on haettava muualta, esim. sosiaali- tai toimeentulotuesta. Tämäkin pienentää ennalta ajateltua säästöä.

Olemme varmastikin kaikki yksimielisiä resurssien lisäämisestä mielenterveyspalveluihin. Korona on lisännyt lasten- ja nuorten pahoinvointia. Yhtä tärkeää kuin oireiden hoito, on myös ennaltaehkäisevä työ. Meille on tärkeää panostaa harrastustoimintaan, jotta nuorilla olisi vähintään yksi mielekäs harrastus. Tämä ehkäisee syrjäytymistä.

Koronan myötä työttömyys kasvoi ennätyslukemiin Vantaalla. Työllisyyden kasvattaminen onkin yksi tärkeimmistä tehtävistä tällä hetkellä. Parantamalla Vantaata yritysystävällisenä kaupunkina, kohennamme samalla työllisyystilannetta ja lisäämme verotuloja.

Vantaa on pientalojen kaupunki ja tätä suuntausta on tuettava jatkossakin. Vantaalla täytyy olla tonttimaata tarjolla pien- ja omakotitaloille. Näin saamme tarjottua perheille elämäntilanteeseen sopivia asuinratkaisuja, jotta perheet eivät muuta ympäryskuntiin. Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö ei ole sattumaa. Kuntapäättäjillä on keskeinen rooli kaupunkisuunnittelussa. Esteettinen ilme ja positiiviset mielikuvat ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä, joilla houkutellaan Vantaalle uusia osaajia ja veroeuroja tuovia yrityksiä.

Arvoisa kaupunginjohtaja, virkamiehet ja valtuutetut, talousarvioneuvottelut ovat sujuneet hyvässä hengessä. Lämmin kiitos siitä kaikille. Kaikilla poliittisilla ryhmillä on sama päämäärä, eli kuntalaisten hyvinvointi. Ainoastaan näkemykset ja keinot päämäärän saavuttamiseksi poikkeavat hieman toisistaan. Mielestämme olemme päätyneet parhaaseen mahdolliseen kompromissiratkaisuun. Rakennetaan yhdessä parempaa ja viihtyisämpää Vantaata.

Nina Nummela, kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja