Ajankohtaista

14.10.2021 Muumit toivotettiin tervetulleeksi

14.10.2021 pidetyssä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa oli käsittelyssä asemakaava ja asemakaavan muutos 512000 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 51 Pakkala / Backaksen elämyskeskus. Asiasta käytiin pitkälliset keskustelut puolueiden välillä ja asiaa ehdotettiin palautettavaksi valmisteluun. Tehdyssä äänestyksessä Liike Nyt ei kannattanut palautusesityksen puolesta ja hanke eteni jatkovalmisteluun äänin 15-2. Katsoimme, että hanke on edennyt jo niin pitkälle edellisellä valtuustokaudella, että sen palautukseen ei ollut enää perustelua nykyisessä tilanteessa.

Tämän lisäksi Liike Nyt yhtyi seuraavaan pöytäkirjalausumaan: ”Backas on historiallisesti merkittävä alue, jonka erityisluonnetta tulee suojella huolellisesti elämyspuistojen toteuttamisessa. Alueen kasvava pysäköinnin tarve ja lisääntyneet liikennemäärät tulee huomioida Ylästöntien pohjoispuolen aluetta kaavoitettaessa, jotta turvataan läheisten asuinalueiden rauhallisuus ja sujuva liikenne. Lisäksi Baanan suunnittelussa tulee huomioida erityisesti lasten turvallisuus paikoissa, joissa jalankulkuliikenne risteää Baanan kanssa.”