Ajankohtaista

20.9.2021 Liike Nyt Vantaan ensimmäinen valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Marjo Vacker teki Liike Nyt Vantaan historian ensimmäisen valtuustoaloitteen aiheella ”Psykiatrisen sairaanhoidon palvelut osaksi peruskoulujen oppilashuoltoa”.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastojen mukaan jopa joka neljäs lapsi ja nuori kärsii mielenterveysongelmista. Osalla oppilaista ongelmat ovat niin pahoja, ettei koulunkäynnistä tule mitään. Covid-19 pandemia on nostanut nämä ongelmat jo aiempaa huolestuttavammalle tasolle.

Matalankynnyksen palveluna, ilman ajanvarausta toteutettava palvelu tulisi saada juuri sinne missä lapset ja nuoret ovat, kouluihin. Lapsella ja nuorella tulisi olla kesken päivän mahdollista saada kontakti ammattihenkilöön ilman varsinaista ajanvarausta. Tilanteet kouluissa ovat oppilashuollon tiimoilta erittäin kuormittuneita ja usein myös ajanvarausta tarvitaan kohtaamiseen.

Tällä psykiatrisen sairaanhoitajan mallilla mahdollistaisimme kynnyksettömän palvelumallin lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisyyn ja akuuttitilanteiden tavoittamiseen. Avun saamisen tulisi olla käden ulottuvilla ja apua tulisi olla mahdollista hakea ilman huomion herättämistä. Kaikilla ei ole ihmistä tai paikkaa missä tai kenelle puhua. Puhuminen vaikeista asioista on pelottavaakin.

Tiedämme jo entuudestaan kuormittuneista mielenterveydenpalveluista, joihin emme pysty vastaamaan halutun aikaikkunan sisällä. Erityisesti aikojen saamattomuus tai pitkittyminen lisää lasten ja nuorten turhautumista, tämä tuo mukanaan luottamuspulaa sekä palveluiden piiriin hakeutumisessa pyörii vielä epätietoisuus, vaikkakin mielenterveyden tietoisuutta on lisätty. ”Vanha stigma”, häpeällinen ajattelumalli on myös meidän tehtävänämme poistaa, oikeanlaisilla toimilla.

Psykiatrinen sairaanhoitaja tulisi olla myös esimerkiksi chat- ja/tai whatsapp-palvelun kautta tavoitettavissa, mikäli lapsi tai nuori kokee sen olevan mieluisampi yhteydenottotapa alkuun. Tämän kautta ammattilainen pystyisi arvioimaan tilannetta jo ennakkoon, rohkaisemaan lasta/nuorta hakeutumaan vastaanotolleen. Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu kouluissa voitaisiin toteuttaa osittain kiertävänä toimintamallina.

Kun yhteiskunnassa panostetaan kasvavaan sukupolveen, voidaan vaikuttaa siihen, että he saavat mahdollisuuden ehjään ja terveeseen pohjaan elämälle myös mielenterveydessä. Myös lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisyyn panostamisella ehkäisemme ketjureaktiota. Jos lapsi tai nuori voi huonosti, vaikuttaa se myös perheeseen ja ympäristöön, jolloin vastassa saattaa olla myöhemmin myös huoltajien mielenterveys -ja/tai päihdeongelmat. Muutamissa kaupungeissa/kunnissa tämä ollut jo käytössä jonkun aikaa ja tämän on osoitettu olevan erittäin tarpeellinen.

Vantaan peruskouluihin myös ruotsinkieliset koulut mukaan laskettuna, jakautuminen kymmenellä (10) psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssilla saataisiin keskimäärin 4,6 koulua yhtä vakanssia kohti, mikäli laskennassa on käytetty yhteensä 46 Vantaan peruskoulua. Tämä tarkoittaisi sitä, että jokaisessa koulussa olisi viikoittain, ainakin yhtenä päivänä psykiatrisen sairaanhoitajan läsnäolo. Toki tämä vaatii tarkempaa tarkastelua asian edetessään sekä tulisiko palvelu lisätä alkuun tietyille luokka-asteille ja tiedossa oleville haastaville suuralueille?

Varmastikin lähes jokainen meistä haluaa turvata lasten ja nuorten ehjän kasvun myös Vantaalla, Suomen 4. suurimmassa kaupungissa on nyt mahdollisuus tehdä konkreettisia tekoja ja panostaa väestömme hyvinvointiin, kasvavaan sukupolveen. Tämä on yksi tärkeimmistä investoinneista, mikä maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Marjo Vacker, kaupunginvaltuutettu