Ajankohtaista

29.11.2021 Liike Nyt Vantaan lehdistötiedote

LEHDISTÖTIEDOTE 29.11.2021
LIIKE NYT VANTAA OIKAISEE HELSINGIN SANOMISSA ESITETTYÄ VÄITETTÄ

Liike Nyt Vantaan valtuustoryhmä haluaa oikaista Helsingin Sanomissa 29.11.2021 esitettyä väitettä, että haluamme leikata perhe- ja sosiaalipalveluiden määrärahoja. Liike Nyt Vantaa kannattaa määrärahojen vähintään ennallaan pitämistä tai kasvattamista sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä kasvatuksen toimialoilla tuleville vuosille. Vastustamme myös Vantaan lisään kohdistuvaa leikkausta.

Vantaan kaupungin budjetissa on ensi vuodelle yli 80 miljoonaa euroa erilaisia toimialojen myönnettäviä avustuksia. Liike Nyt kannattaa päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, joten haluamme kaupungilta selvityksiä myönnettävien avustusten perusteista. Emme ole valmiita hyväksymään verovaroin maksettavia avustuksia, jotka myönnetään toimijoille, joiden toiminta perustuu poliittisille- ja ideologisille aatteille, tai toimijoille jotka eivät muuten täytä avustusten myöntämiskriteereitä.

Liike Nyt Vantaa valtuustoryhmä