Marjo Vacker
Vantaa

Olen Marjo Vacker Vantaan Tammistosta. Ammatiltani olen sairaanhoitaja psykiatrian erikoissairaanhoidossa, sekä opiskelen parhaillaan sote-johtamista. Toimin myös ensimmäistä kautta kaupunginvaltuutettuna Vantaalla.

Olen oman alani asiantuntijana ehdolla,  tulevaisuuden hyvinvointia rakentamassa yhdessä, järjellä ja taidolla. Turvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista ja tämä tulee huomioida myös hyvinvointialuetta luodessamme. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi myös hoidon piirissä.

Ihmismieli ei ole yhdentekevää, vaan sitä on vaalittava ja mielenhoitoon tuleekin kiinnittää erityistä huomiota osana hyvinvointialuetta, kaikkien väestön ikäryhmien osalta.