Kati Pajunen
Vantaa

Olen Kati Pajunen, 50 vuotta. Olen kauppatieteiden tohtori, dosentti, yhteiskuntatieteiden maisteri ja sairaanhoidon opiskelija. Asun Korsossa. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kolme lasta.

Työskentelen laskentatoimen yliopistonlehtorina. Työssäni teen myös tutkimusta, ja yksi tutkimusaiheeni on tehokkuus ja vaikuttavuus hoitotyön johtamisessa. Teen myös keikkatöitä sairaanhoitajana.

Lähdin ehdolle aluevaaleihin, koska sairaanhoitajan työtä opiskelijana tehneenä minulle on syntynyt näkemystä terveydenhuollon kehittämisestä. Koulutukseni antaa eväitä tarkastella asiaa kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti, mutta tiedän myös, mitä esimerkiksi vanhustenhoito käytännössä on.

Hoitohenkilökuntapulaan on saatava ratkaisu. Yksi keino on sairaanhoitajan toimenkuvan tarkistaminen siten, että se vastaa enemmän koulutusta. Sairaanhoitajan ammattitaitoa tulee hyödyntää maksimaalisesti. Nyt on epäkohtana mielestäni se, että sairaanhoitajat tekevät paljon perushoitoa (potilaiden pesemistä), jota hoiva-avustajat voisivat tehdä. Terveydenhuollon palvelut on tuotettava tehokkaasti ja vaikuttavasti. On mietittävä keinoja, joiden avulla terveydenhuollon kustannukset voidaan pitää kohtuullisina sekä asiakkaan että järjestäjän näkökulmasta.

Minulla on kokemusta sekä taloudenpidosta, että sairaanhoidosta, joten osaan lähestyä terveydenhuollon kokonaisuutta kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. En ole varma, onko Suomi enää pitkään hyvinvointivaltio, ellemme nyt tee rohkeita päätöksiä